@RazorbackWTEN Falls To Georgia, Blanks Louisiana Tech