@RazorbackWTEN Plays Two Matches In Florida Tuesday